"Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšana Viļānos" 2017.gadā