"Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšana Viļānos" 2016. gadā