"Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide un uzturēšana Viļānos" 2015. gadā