Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā