Vides diena Viļānu Mūzikas un mākslas skolā

Viļānu apvienības pārvalde 1.Februāris, 2018, 20:44 Projekti 2014-2020

31. janvārī Viļānu Mūzikas un mākslas skolā norisinājās izglītojošs pasākums, kas veicina izpratni par vides jautājumiem pasaules mērogā, par siltumnīcas efekta veidošanos un to, kā dzīvot videi draudzīgāk, pievēršot uzmanību atkritumu šķirošanai un to mazināšanai.

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktore Inta Brence ar kolēģiem sarīkoja bērniem izglītojoša rakstura nodarbību, ietverot to svinīgā pasākumā, kur bērni priecēja viens otru un viesus ar akordeona krāsainu skanējumu. Bērni skatījās filmiņas par klimata pārmaiņām, analizēja redzēto, atbildēja uz izglītojošiem jautājumiem un dalījās ar saviem priekšlikumiem. Tāda veida pasākumi palīdz bērniem labāk apgūt svarīgu informāciju, jo grupas darbs ar pašu darbošanos ir efektīvāks mācīšanās veids. Maijas Podniekas vadībā bērni radoši darbojās, veidojot no makulatūras papīra puķes. Šīs meistarklases galvenais mērķis bija paskaidrot bērniem, ka nevajadzīgām lietām, var dot “otro dzīvi”.

       Pasākums tika organizēts projekta 4.2.2.0/17/I/036 “Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu Mākslas un mūzikas skolā” ietvaros. Projektā tika veikti uzlabojumi un siltināšanas darbi ēkas norobežojošo konstrukciju siltumnoturības uzlabošanā un siltumapgādes infrastruktūras pārbūvē. Projekta kopējās izmaksas ir 176780,00 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums projekta īstenošanā ir 70430 EUR.

Jeļena Litvjakova

sabiedrisko attiecību speciāliste

2018-02-01

Iesaki citiem: