Centrālās ielas un Tevenānu ielas pārbūve Viļānos, Viļānu novadā