Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrāde un Viļānu novada teritorijas plānojuma sagatavošana ievietošanai TAPIS