Valsts meža dienests

Viļānu nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Apgaita Tālruņa Nr.
Viļānu vec. mežzinis Baiba Apšeniece Bērzpils 29427385

 

Uguns novērošanas tornis

UNT Nodaļa Tālruņa Nr.
“JANAPOLE” Viļānu novads 27885526