Tautas tērpu iegāde Dekšāres pagasta jauniešu deju kolektīvam