Sporta aprīkojuma piegāde Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām