Skatuves apīkojuma piegāde Viļānu kultūras nama vajadzībām