Mūzikas instrumentu iegāde Viļānu Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestrim