Modulāro telšu iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām