Lietus kanalizācijas tīklu izbūve ap Viļānu vidusskolu neparedzētu ārkārtas apstākļu (plūdu) novēršanai