Kurināmā piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm