Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana