Viļānu jaunieši Igaunijā apgūst drošas autovadīšanas pamatprincipus

Viļānu apvienības pārvalde 17.Septembris, 2013, 17:43 Projekti 2007-2013

Šā gada 7. – 8.septembrī deviņi Viļānu novada jaunieši – jaunie autovadītāji pārstāvēja Latviju Viru pilsētā Igaunijā, kur piedalījās starptautiskās satiksmes drošības kampaņas „Mīli dzīvi” pasākumos – dažādos treniņos, semināros, kā arī veiktu praktiskus uzdevumus, kas saistīti ar drošu autovadīšanu. Tāpat arī ikvienam bija iespēja vērot dažādus Igaunijas drošības dienestu sagatavotos paraugdemonstrējumus. Galvenais pasākuma mērķis bija jauno autovadītāju un autovadītāju ar stāžu uzmanības vēršana uz ceļu drošību un tās nodrošināšanu.

Pirmajā dienā norisinājās dažādas aktivitātes, kas saistītas ar ceļu satiksmes drošību – policijas pārstāvji plaši demonstrēja dienesta suņu darbu, ātrās reaģēšanas vienības un sapieri inscenēja dažādas ielenkumu situācijas, tāpat arī ikviens dalībnieks varēja izmēģināt automašīnu drošības sistēmas efektivitāti avārijas situācijā – dalībniekiem, atrodoties mašīnā, kura apgāzusies, bija jāmēģina tikt ārā – protams, profesionāļi sniedza padomus, kā to izdarīt efektīvāk un ātrāk.

Dienas gaitā visu trīs pārstāvēto valstu dalībnieki dalījās grupās, lai kopīgi apspriestu problēmsituācijas uz ceļiem Latvijā, Krievijā un Igaunijā, salīdzinātu visas trīs valstis – ceļazīmes, ātruma ierobežojumus, kā arī pildītu tādus interesantus ar satiksmes drošību saistītus praktiskus uzdevumus kā bērnu sēdeklīša stiprināšana automašīnā. Tāpat arī jaunieši iesaistījās diskusijā ar Igaunijas policijas priekšnieci par jauniešu izraisītām avārijām uz ceļa, apsprieda šādu gadījumu cēloņus un sekas.

Vēl dalībnieki apmeklēja Igaunijas Ceļa muzeju, kur varēja uzzināt daudz interesanta par ceļa vēsturi, ceļazīmēm, kādas bijušas agrāk, kā arī pastaigāties pa nesen izveidoto drošības pilsētiņu.

Kā atzina Viļānu jaunieši, šīs divas dienas bija ļoti interesantas un izzinošas. Bija iespēja iepazīties ar jauniem cilvēkiem no citām valstīm, nodibināt jaunus kontaktus, kā arī apmainīties ar informāciju un uzzināt kā atšķiras ceļu satiksmes noteikumi Latvijā, Igaunijā vai Krievijā. Pasākumu noslēgumā kampaņas dalībnieki saņēma atstarotājus, somas un citas noderīgas dāvanas.

Starptautiskā drošība kampaņa „Mīli dzīvi” norisinājās projekta Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros realizētā projekta ietvaros.

Projekta pilns nosaukums: ELRI-109 „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros”/ „ESTLATRUS TRAFFIC”.

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldība un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Informāciju sagatavoja

Sigita Āboliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto no pasākuma arhīva.

2013-09-17

Iesaki citiem: