Sākusies jaunā ceļa posma rekonstrukcija Viļānos

Viļānu apvienības pārvalde 20.Jūlijs, 2014, 19:21 Projekti 2007-2013

30. jūnijā Viļānos tika uzsākti rekonstrukcijas darbi ceļa posmā Viļāni-Preiļi-Špoģi 2,892-3,376 km - no Latgales ielas krustojuma līdz Viļānu pilsētas robežzīmei projekta „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, autoceļa P58 posms 0,5 – 2,5 km” ietvaros. Kā tika ziņots iepriekš, pēc iepirkuma procedūras veikšanas, kas bija paredzēta rekonstrukcijas darbiem autoceļa P58 posmam 0,5 - 2,5 km, daļa finanšu līdzekļu palika pāri. Satiksmes ministrija atbalstīja šo līdzekļu lietderīgu izlietojumu, kā rezultātā tie tika novirzīti augstākminētā ceļa posma rekonstrukcijai. 

Saskaņā ar Iepirkumu komisijas 2014. gada 8. maija lēmumu par iepirkumu VNP 2014/5, 2014. gada 26. maijā tika noslēgts līgums „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1. šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58), posmā Rīgas iela – Kultūras laukums – Brīvības iela, 2. Kārta ” ar SIA „Lemminkainen Latvija” par kopējo līguma summu EUR 626 517,73. Saskaņā ar līgumu darbus ir jāpabeidz 180 dienu laikā no to uzsākšanas.   

Autoruzraudzību objektā „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1. šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58), posmā – Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela” veic AS „Ceļuprojekts”. Līgums ar Viļānu novada pašvaldību tika noslēgts 2014. gada 9. jūnijā par kopējo līguma summu EUR 5012, 16.

Līgums par būvdarbu uzraudzību noslēgts ar SIA „Projekts 3” saskaņā ar Iepirkumu komisijas 2014. gada 2. jūnija lēmumu. Līguma kopējā summa ir EUR 32 066,67.

SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS SHĒMA NR.1

Projekts Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/031 "Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, a/c P58 posms 0,5 - 2,5 km" tiek finansēts no Eiropas Savienības struktūrfondiem. 

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 5 078 646,39.

Projekts tiks īstenots līdz 2015. gada 31. augustam. 

2014-07-02

Iesaki citiem: