Projekts jauniem atklājumiem un idejām

Viļānu apvienības pārvalde 13.Jūnijs, 2013, 17:03 Projekti 2007-2013

Maija nogalē, kad gaisā virmoja reibinošā ievziedu smarža un dabu vēl spilgtāk rotāja kastaņziedu sveces, iedvesmu jauniem atklājumiem un idejām rada arī literāti un mākslinieki no Viļānu un Kārsavas novadiem, kā arī no Šlisselburgas pilsētas Krievijā. Tikšanās reizē Viļānos Krievijas pārstāvji kopā ar Viļānu un Kārsavas novadu pašvaldībām atklāja īpašu, kopā realizējamu projektu, kura ietvaros ir paredzēts radīt ērtu vidi, kurā varētu darboties literāti un mākslinieki – izveidot brīvdabas lasītavu pie Viļānu bibliotēkas un atjaunot parku, Kārsavā izbūvēt brīvdabas estrādi, savukārt Šlisellburgā veikt remontu bibliotēkas telpās.

Cilvēks katrā pašvaldībā ir prioritāte un visa pamats, tāpēc ir īpaši svarīgi izveidot tādu vidi, kurā var veiksmīgi pašapliecināties. Projekta mērķis ir attīstīt vienotu informācijas telpu un ciešāku sadarbību starp Krieviju un Latviju, iesaistot projektā pašvaldību vietējos māksliniekus un literātus. Profesionālu atbalstu māksliniekiem un literātiem sniegs un dalīsies ar savām zināšanām Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas pārstāvji – mākslas pedagoģe un Mazās Mākslas skolas vadītāja Ilgnese Avotiņa un 2D datorgrafikas skolotājs Matīss Zvaigzne.

Veiksmīgi realizējot paredzētās projekta aktivitātes, literāti un mākslinieki kopīgiem spēkiem sastādīs un izdos starptautiska mēroga dzejoļu krājumu ar ilustrācijām. Tāpat tiks veidots arī māksliniecisks blogs, kur savas publikācijas varēs iesniegt gan dzejnieki, gan dramaturgi, kā arī ar jaunākajiem meistardarbiem iepriecinās mākslinieki. Ar teletilta starpniecību tiks translēts Starptautisks dzejas dienu pasākums, kurš notiks visās trīs pašvaldībās vienlaicīgi.

Projekta realizācija tika uzsākta 8.maijā, bet sagatavošanas darbi un pārrunas ar partneriem jau ilga gada garumā. Projektu paredzēts realizēt 18 mēnešu garumā no uzsākšanas brīža un tā kopējais budžets ir 200 000,00 EUR, no kuriem 85,5% finansē Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros.

Projekta pilnais nosaukums – ELRII-359 „Latvijas – Krievijas pierobežu pašvaldību vienotas kultūras informācijas telpas un sadarbības tīkla veidošana izmantojot literāri māksliniecisko potenciālu”. Vadošais projekta partneris ir Viļānu novada pašvaldība.

Informāciju sagatavoja Linda Grandāne, projekta vadītāja asistente

Projektu līdzfinansē Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma un tās līdzfinansējums ir 171 000, 00 EUR.

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldība un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 - 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

2013-06-13

Iesaki citiem: