Paveicamo darbu prioritāte – sakārtotas ielas!

Viļānu apvienības pārvalde 15.Jūnijs, 2012, 19:33 Projekti 2007-2013

Ar LR Satiksmes ministrijas un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu Viļānu galvenā iela – tranzītiela posmā no dzelzceļa līdz Mehanizatoru ielai – iegūs kvalitatīvu ceļa segumu un labiekārtotu apkārtni, kas būs piemērota ikvienam pilsētas iedzīvotājam un viesiem.

Viļānos uzsākta projekta Nr.3DP/3.2.1.2.1./12/APIA/SM/031 „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, auto ceļa P58 posms 0,5-2,5 km”. ERAF Projekta uzraudzības darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.

Projekts tiks īstenots līdz 2015.gada 31.martam. Projekta izmaksu attiecināmības sākuma datums – 2012.gada 30.maijs un beigu datums – 2015.gada 31.marts. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 3769293,00 (trīs miljoni septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši divi simti deviņdesmit trīs lati nulle santīmi), bet attiecināmās izmaksas – Ls 3569293,00, no tām:

  • ERAF finansējums ir ne vairāk kā Ls 2367512,05, kas ir 66,33%
  • Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums – 29,29% no attiecināmajām izmaksām ne mazāks kā Ls 1067932,46
  • Valsts budžeta dotācija ir 3,75% no attiecināmajām izmaksām, ne vairāk kā Ls 133848,49

Rīgas un Brīvības ielas trase projektēta ar brauktuves platumu 7,50m, brauktuves malas norobežojot ar betona apmalēm un paralēli ielai vienā pusē izbūvējot gājēju ietvi, bet otrā apvienoto gājēju velosipēdistu celiņu. Nobrauktuvju, krustojumu un piebrauktuvju zonās, kur pieslēdz ietves, paredzēts ierīkot „pandusus” ratiņu nobrauktuvju vietas, šādi nodrošinot vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vecākiem ar bērniem. Ielas garumā paredzēts izbūvēt stāvvietas vieglajiem automobiļiem un autobusiem. Segums stāvlaukumam, velosipēdistu un gājēju celiņam projektēts no betona bruģakmens. Projektētajā posmā paredzēts izbūvēt atpūtas laukumus ar soliņiem un atkritumu urnām, ka arī tiks izvietoti velosipēdistu statīvi pie Viļānu novada pašvaldības ēkas. Projekta ietvaros tiks rekonstruētas arī Viļānu novada pašvaldības domes kāpnes un izbūvēta ratiņu uzbrauktuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Veidojot ielas raksturu, tiek plānoti lentveida stādījumi cauri centram abās ielas pusēs. Realizējot šo projektu Viļānu pilsētas galvenā iela iegūs mūsdienīgu, drošāku un visiem pieejamāku galveno ielu, kas spodrinās pilsētas un visa novada tēlu, jo sakārtotas ielas ir viena no novada prioritātēm.

Projekts Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/031 "Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, a/c P58 posms 0,5 - 2,5 km" tiek finansēts no Eiropas Savienības struktūrfondiem. 

Informāciju sagatavoja Viļānu novada pašvaldības SA speciāliste Linda Grandāne

2012-06-15

Iesaki citiem: