Mirklis ir apstājies

Viļānu apvienības pārvalde 27.Maijs, 2014, 16:32 Projekti 2007-2013

Šā gada 21.maijā Viļānu novada pašvaldības zālē norisinājās projekta „FORGET A HURRY”/”Aizmirsti steigu!” ietvaros organizētais Teletilts, kur virtuālajā vidē tikās visi projekta partneri – Viļānu, Kārsavas un Šlisselburgas pašvaldību literāti un mākslinieki. Ar starptautiskā Teletilta starpniecību ar dzejas lasījumiem uzstājās Viļānu radošās kopas „Atļaujies ienākt” dalībnieki – Betija Berga, Mārīte Strode, Alita Svilāne, Jeļena Tarasova un Nataļja Jakušonoka. Dzejas tematika sniedzās no lirikas par dabu, cilvēkiem un attiecībām, līdz pat lokālpatriotisma jūtu atklāsmēm. 

Dzejas tēlu un dažādību papildināja arī Viļānu vidusskolas literārā pulciņa dalībnieki, kas mūzikas pavadījumā lasīja Viļānu dzejnieku Pāvela Plotņikova, Jeļenas Tarasovas un Nataļjas Jakušonukas dzeju no nesen izdotā divu sējumu krievu dzejas antoloģijas „Русская поэзия Латвии”. Tāpat J.Tarasova un N.Jakušonoka izpildīja divas autordziesmas. Teletilts ir pavēris vēl vienu sadarbības iespēju kultūras, mākslas un literatūras jomā.

Jāpiemin, ka projekta ietvaros ir izveidots arī vienots blogs "Остановись, мгновенье!"/"FORGET A HURRY!"/”Aizmirsti steigu!”, kur projekta dalībnieki - visu trīs augstākminēto pašvaldību literāti un mākslinieki, kā arī asociētie partneri - Šlisselburgas mākslas skolas un Rīgas Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolas radošās personības - var publicēt savus darbus, diskutēt un visādi citādi radoši izpausties. 

Muzikālu sveicienu projekta partneriem dāvāja Viļānu kultūras nama lauku kapela „Bumburneicys”.

Ar pilsētas himnas izpildījumu savu uzstāšanos uzsāka Šlisselburgas pārstāvji, pēc kā muzikālu priekšnesumu sniedza tautas ansambļa „Узорье” dalībnieces. Literātu apvienības „Невские берега” locekļi Anatolijs Mohorevs, Svetlana Lizunova, Anna Demjaņenko, Ņina Kuzņecova, kā arī vidusskolas skolēni Pelageja Bizjajeva, Ksenija Solovjova un Iļja Terjuha lasīja savus dzejoļus par dzimto pilsētu valsti. Šlisselburgas pilsētas vēstures muzeja darbiniece Nataļja Čeremisinova vadīja meistarklasi, kuras laikā demonstrēja slāvu lelles-sargātājas izgatavošanas mākslu. Savukārt Šlisselburgas bērnu mākslas skolas pasniedzēja Anna Timašova un vidusskolas skolotājas Tatjana Dudina un Nadežda Kuhtarjova prezentēja audzēkņu darbu izstādes.

Mūsu tuvākos kaimiņus – projekta partnerus no Kārsavas pārstāvēja un uzrunāja Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inta Jurča un novadpētnieks Nikolajs Ņikuļins. Tāpat arī Teletilta translācijā piedalījās mākslas skolas un novada pašvaldības pārstāvji. Savu dzeju latviešu un krievu valodās lasīja dzejnieki Aleksandrs Dolgallo, Inta Nogda, Ilze Nagle, izskanēja arī Līgas Rundānes dzeja latgaliešu valodā Evitas Jurčas izpildījumā. Vislielāko apbrīnu Teletilta dalībniekos izraisīja meistara Antona Rancāna no koka izgatavotās latviešu mitoloģiskās zīmes, kuru nozīmi skaidroja I.Jurča kopā ar Kārsavas mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un skolotāju Lilitu Laganovsku.

Šī virtuālā projekta dalībnieku tikšanās bija lielisks ieskats dažādu tautu kultūrā, kā arī pozitīvu emociju lādiņš turpmākās sadarbības veicināšanā. 

Galvenais projekta mērķis ir panākt ciešāku sadarbību starp Latvijas un Krievijas pašvaldībām.

Projekta pilnais nosaukums: ELRII-359 „Latvijas – Krievijas pierobežu pašvaldību vienotas kultūras informācijas telpas un sadarbības tīkla veidošana izmantojot literāri māksliniecisko potenciālu”. Vadošais projekta partneris ir Viļānu novada pašvaldība.

                                                    

Projektu līdzfinansē Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma un tās līdzfinansējums ir 171 000, 00 EUR.

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldība un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 - 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

Sīkāka informācija par projektu pieejama Viļānu novada mājaslapā sadaļā „Projekti”.

Informāciju sagatavoja

Sigita Āboliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

2014-05-27

Iesaki citiem: