Izsludināts vizuālās mākslas konkurss “Viļānu novads manām acīm”

Viļānu apvienības pārvalde 10.Jūlijs, 2013, 16:49 Projekti 2007-2013

Lai piedalītos konkursā, tā dalībniekiem jāiesniedz 2 dimensiju darbi A4 formātā jebkurā vizuālās mākslas tehnikā (zīmējumi, grafika, gleznojumi u.c., tajā skaitā autortehnikas darbi), izņemot fotogrāfijas un datordizaina darbus. Katrs konkursa dalībnieks var iesniegt tikai vienu darbu.

Piedalīties var bērni vecumā no septiņiem gadiem un pieaugušie, kuri dzīvo un/vai mācās, strādā Viļānu novadā.

Konkursa darbu iesniegšana: Viļānu novada pašvaldībā (iesniedzot personīgi pie sekretāres), vai pa pastu: Viļāni, Kultūras laukums LV – 4650) no 11.07.2013 līdz 01.11.2013.

Konkurss tiek organizēts projekta ”Latvijas – Krievijas pierobežas pašvaldību vienotas kultūras un informācijas telpas un sadarbības tīkla veidošana izmantojot radošo literāri – māksliniecisko potenciālu” ietvaros.

Konkursa mērķis: Attīstīt Viļānu, Kārsavas un Shlisselburgas vienotu kultūras informācijas vidi un sadarbības tīklu, ko izmanto cilvēki ar literāro un mākslas radošo potenciālu, lai nodrošinātu ciešāku sadarbību starp Latvijas un Krievijas pierobežas pašvaldībām.

Sīkāka informācija KONKURSA NOLIKUMĀ

Projektu līdzfinansē Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma un tās līdzfinansējums ir 171 000, 00 EUR.

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldība un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 - 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

2013-07-10

Iesaki citiem: