Informācija par projekta „FORGET A HURRY” darba grupu sanāksmēm

Viļānu apvienības pārvalde 14.Aprīlis, 2014, 16:43 Projekti 2007-2013

Aktīvi norisinās darbs pie projekta ELRII – 359 „Latvijas – Krievijas pierobežas pašvaldību vienotas kultūras un informācijas telpas un sadarbības tīkla veidošana izmantojot radošo literāri - māksliniecisko potenciālu”/ „FORGET A HURRY” aktivitāšu īstenošanas.

  • Savukārt 9. – 10. aprīlī projekta darba grupa piedalījās Apvienotā Tehniskā Sekretariāta rīkotajā seminārā Gulbenē. Semināra laikā sadarbības partneri galvenokārt apsprieda projekta finanšu jautājumus, kā arī analizēja paveiktās aktivitātes. Tāpat arī tika saņemta informācija par prasībām atskaišu un dokumentācijas sagatavošanu.
  • Šā gada 8.aprīlī Viļānos norisinājās projekta darba grupas sanāksme, kuras laikā sadarbības partneri apspriedās par jau paveikto, kā arī vienojās par nepieciešamajām izmaiņām projektā.
  • Aizvadītā gada 8. un 9. oktobrī Kārsavā notika kārtējā projekta partneru darba grupas sanāksme. Viļānu novada pašvaldību pārstāvēja Projektu vadītāja Iveta Piziča, grāmatvede Irēna Stafecka un iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, Šlisselburgas pašvaldību pārstāvēja projekta koordinatore Tatjana Meļikova un  grāmetvede Jūlija Dubovika, Kārsavas novada pašvaldību – projekta koordinatore Olita Grabovska un projekta grāmatvede Inese Lipska. Sanāksmē tika apspriesti jautājumi par tālāku sadarbību, kopīgas grāmatas izdošanu un jauniešu nometnes rīkošanu, kura notiks Kārsavā 2014. gada jūlijā. Projekta partneri apmeklēja estrādi un iepazinās ar Kārsavas ievērojamākajiem objektiem. 

Projektu līdzfinansē Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma un tās līdzfinansējums ir 171 000, 00 EUR.

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldība un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 - 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

 

Darba grupas sanāksme Kārsavā                                  

Darba grupas sanāksme Viļānos

2014-04-14

 

Iesaki citiem: