FORGET A HURRY: Jaunatklātā Kārsavas brīvdabas estrāda uzņem viesus no Krievijas partnerpilsētas Šliselburgas

Viļānu apvienības pārvalde 17.Jūlijs, 2014, 17:17 Projekti 2007-2013

20. jūnijā Kārsavā, pulcējoties māksliniekiem un literātiem no Latvijas un Krievijas, tika atklāta brīvdabas estrāde, kura tapusi pateicoties pārrobežu sadarbībai ar Krievijas pilsētu Šliselburgu. 

Kārsavas brīvdabas estrāde tika atklāta ar koncertu, piedaloties kolektīviem no Kārsavas un Viļānu novadiem, Latvija un Šliselburgas pilsētas, Krievija, kas apliecināja pārrobežu reģiona kultūras daudzveidību – skatītājiem bija iespēja noskatīties gan latviešu tautu deju uzvedumus, gan noklausīties dziesmas latgaliešu valodā, gan arī vērot Šliselburgas pārstāvju deju, vokālos, teatrālos un akrobātiskos priekšnesumus. 

Diena sākās ar starptautisku tikšanos Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā, kuras laikā projekta dalībnieki iepazīstināja ar projekta laikā paveiktajiem darbiem, tajā skaitā arī ar vienu no svarīgākajiem projekta „Forget A Hurry” investīciju saņēmējiem – Kārsavas brīvdabas estrādi, kā arī ar iegūto pieredzi sadarbībā gan vietējā, gan arī starptautiskā mērogā, sadarbojoties Kārsavas novadam, Viļānu novadam un Šliselburgas pilsētai. 

Malnavas muižas parkā Kārsavas viesi no Viļāniem un Šliselburgas iepazinās ar latviešu saulgriežu tradīcijām – tas izrādījās ne tikai lielisks veids, kā popularizēt Jāņu svinēšanas tradīcijas starptautiskā mērogā, bet arī vērtīgs guvums viesiem no Krievijas mākslinieciskas iedvesmas ziņā. Ieskats novada uzņēmējdarbības vidē tika iegūts apmeklējot ziemas siltumnīcu „Mežvidu tomāti.” 


Starptautiskās meistarklases laikā projekta dalībnieki veidoja materiālu dzejoļu krājumam, kā arī vienotai radošā potenciāla paaugstināšanas interneta vietnei http://shlb-library.livejournal.com/. Dodoties mājup, Šliselburgas pārstāvjiem tika dota iespēja apskatīt arī Gaismas pili un paciemoties Vecrīgā.  
 

„Forget A Hurry” projekta ietvaros ir paredzēts izveidot kultūrai nozīmīgu telpu visās trīs iesaistītajās pašvaldībās. Tas tiek īstenots Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 (projekts Nr. ELRII 359). Programmas mērķis ir veicināt kopīgus attīstības pasākumus pārrobežu reģiona konkurētspējas paaugstināšanai, izmantojot reģiona izdevīgo atrašanās vietu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas robežā. Projekta līdzfinansējumu (171 000,00 EUR) nodrošina Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbība. 

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldība un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Īss projekta apraksts. 
 

 

2014-07-17

Iesaki citiem: