Ceļa remonts Rīgas ielā

Viļānu apvienības pārvalde 22.Jūnijs, 2012, 18:03 Projekti 2007-2013

25.jūnijā tiks uzsākti Viļānu tranzītielas (autoceļš P58 Viļāni-Preiļi Špoģi) posma rekonstrukcijas darbi. Tiks atjaunots ceļa posms Rīgas ielā 495 m garumā no Rīgas šosejas līdz dzelzsceļam. Tranzītielas rekonstrukciju veiks firma SIA „Lemminkainen Latvija”, bet būvuzraudzību – SIA „REM PRO”. Laika posmā no 25. jūnija līdz 21.novembrim būs apgrūtināta satiksme šajā ceļa posmā.

No 26.jūnija notiks ceļa asfaltbetona frēzēšana, satiksme būs apgrūtināta, to regulēs satiksmes regulētājs.

No 2.jūlija tiks slēgta viena ielas puse. Remontdarbu laikā tiks uzstādīti luksofori, kas regulēs satiksmes plūsmu.

Visus satiksmes dalībniekus aicinām būt pacietīgiem un saprotošiem ceļa remontdarbu laikā.

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldību un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

2012-06-22

Iesaki citiem: