Viļānu novada jaunieši iesaistījās Erasmus+ projektā “Nākotnes tilti caur kultūrvēsturisko mantojumu”

Viļānu apvienības pārvalde 14.Augusts, 2018, 18:55 Projekti 2014-2020

Projekts “Nākotnes tilti caur kultūrvēsturisko mantojumu” tiks īstenots trīs mēnešu laikā (01.08.2018. - 31.10.2018.). Projekta dalībnieki, kopskaitā 50 jaunieši vecumā no 15 līdz 30 gadiem pārstāv četras organizācijas: Viļānu novada pašvaldību (LV), Gruzijas Pilsoniskās attīstības asociāciju (GE / Lagodehi), Glubokoje rajona izpildkomitejas Izglītības nodaļu (BY), Asociāciju “Poni…ce do kłębka” (PL / Rabka-Zdroj). Projekta partnerorganizācijām ir iepriekšēja pieredze dažādās sadarbības jomās, kur viena no tām ir darbs ar jaunatni.

Tā kā savu brīvo laiku lielākā jauniešu daļa pavada, veltot tautas dejām, muzicēšanai senču garā, tad vienā no jauniešu kopējās tikšanās reizēm radās ideja par pasākumu ciklu organizēšanu, kas būtu veltīti kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanai. Kopīgie starptautiskie pasākumi daļai jaunieši no attālākiem reģioniem ir vienīgā iespēja tikties ar ārvalstu vienaudžiem, dalīties pieredzē, iegūt jaunas zināšanas, kompetences un pilnveidot valodu prasmes. Tiekoties klātienē, jaunieši mācās pārvarēt valodas barjeras, komunicēt ar vienaudžiem par aktuāliem problēmjautājumiem. Projekta mērķis ir ar neformālās mācīšanās starpniecību paaugstināt jauniešu galveno prasmju un spēju līmeni, lai veicinātu viņu aktīvu līdzdalību starpkultūru dialoga veidošanā. Projekta ietvaros 12.08.2018.-19.08.2018. ir ieplānota jauniešu apmaiņa Viļānos (Latvija). Nedēļas garumā jaunieši diskutēs par seno arodprasmju saglabāšanu mūsdienu digitālajā laikmetā, to integrēšanu uzņēmējdarbībā. Neformālās apmācības laikā jaunieši mācīsies kritiski domāt un analizēt savu personības pilnveidošanās procesu. Strādājot darba grupās, jaunieši gūs lielāku izpratni par sociālo, valodu un kultūras daudzveidību: apgūs citvalstu tradicionālās rotaļas, dejas un dziesmas, folkloru, tradicionālo virtuvi, prezentēs savu valsti.

Projekta rezultātā jaunieši iegūs starptautiskās mobilitātes pieredzi, darbojoties kopā ar citiem jauniešiem, uzlabos svešvalodu zināšanas, komunikāciju un prezentācijas prasmes, IKT kompetences, varēs pārliecinošāk iesaistīties sabiedriskajos procesos savās mītnes zemēs. Pateicoties projektam, tā dalībnieki nostiprinās draudzības saites un būs ieguvuši jaunus draugus. Projekta noslēgumā jauniešiem tiks izsniegts Youthpass sertifikāts. Līdz ar projekta realizēšanu jaunieši veicinās savu pārstāvēto organizāciju un institūciju spējas aktīvi iesaistīties sociālajā, izglītības un nodarbinātības jomā. Perspektīvā projekts sniegs ieguldījumu dalīborganizāciju darba ar jaunatni kvalitātes uzlabošanai starptautiskajā līmenī, jauniešiem piedāvājot iesaistīties Brīvprātīgo programmā. Sagaidāms, ka projektā īstenotās darbības atstās labvēlīgu un ilgstošu ietekmi arī uz politikas sistēmām jauniešu neformālās izglītības jomā reģionālā līmenī Latvijā, Gruzijā, Baltkrievijā un Polijā.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Projekta nr. 2018-2-LV02-KA105-002207

 

2018-08-14

Iesaki citiem: