Sadzīves prasmju istaba sociālā atbalsta centrā "Cerība"

Viļānu apvienības pārvalde 30.Augusts, 2017, 20:14 Projekti 2014-2020

Viļānu novada pašvaldības Sociālā atbalsta centrā “Cerība” ir īstenots projekts “Sadzīves prasmju istaba”. Projekta ietvaros ir iekārtota SAC virtuves telpa ar sadzīves tehniku un mēbelēm.

Projekta mērķis ir attīstīt sociālos pakalpojumus Viļānu novadā, nodrošinot SAC “Cerība” ar materiāli tehnisko bāzi (sadzīves tehniku un mēbelēm), kā rezultātā mazaizsargātām personām tiks sniegta iespēja pilnveidot sadzīves un saskarsmes prasmes.

Pašvaldība jau septembrī sniegs vairāk informācijas par plānotajiem pasākumiem un nodarbībām SAC telpās

Projekts īstenots ar Lauku atbalsta dienesta ELFLA finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Līga Strode
projektu vadītāja

2017-08-30

Iesaki citiem: