PII „Bitīte” noslēdzās renovācijas un siltināšanas darbi

Viļānu apvienības pārvalde 7.Maijs, 2015, 20:44 Projekti 2014-2020

Aprīļa pēdējās dienas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” kolektīvam paliks atmiņā kā īpašs laiks, jo noslēdzās renovācijas un siltināšanas darbi, kas ilga vairākus mēnešus. 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”” (Nr. KPFI – 15.4/58) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) apstiprināja 2014. gada 23. decembrī. Saskaņā ar iepirkuma procedūru rezultātiem līgums par renovācijas darbu veikšanu tika noslēgts ar SIA „BORG”, par būvuzraudzības veikšanu ar SIA „RS Property” un par autoruzraudzību ar SIA „Eiropro”.

Projekta galvenais mērķis bija siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Viļānu pagasta PII "Bitīte" ēkas energoefektivitāti. Projekta īstenošanas laikā tika veikti ēkas vienkāršotās renovācijas darbi, kā arī fasādes, cokola, jumta pārseguma, pagraba pārseguma un jumta tehniskās telpas siltināšana. Projekta īstenošanas rezultātā tika izveidota ventilējama fasāde, kas nodrošina ēkas aizsardzību no vides ārējo faktoru ietekmes, un piešķir ēkai mūsdienīgu izskatu.

PII „Bitīte” vadītāja Ārija Strupiša izsaka pateicību visiem, kas iesaistījās projekta īstenošanā. Īpaši sirsnīgus vārdus vadītāja veltīja būvniekiem. Renovācijas darbi tika veikti ļoti rūpīgi – to laikā tika ņemtas vērā visas īpatnības, strādājot pirmsskolas izglītības iestādē, neietekmējot bērnu ierasto dienaskārtību. Arī pašiem audzēkņiem ir prieks par rezultātu.

Projekta kopējās izmaksas ir 222 060,16 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas ir 212 595,38 EUR, publiskais finansējums – 123 116,47 EUR , Viļānu novada pašvaldības finansējums – 89 478,91 EUR , neattiecināmās izmaksas – 9 464,78 EUR. 

 

Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu pagasta PII „Bitīte”” tiek īstenots ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansiālu atbalstu.  

 

Margarita Isajeva

sabiedrisko attiecību speciāliste

Iesaki citiem: