Piedzīvojumu velotrases projekts

Viļānu novada pašvaldība 26.Maijs, 2020, 11:11 Projekti 2014-2020


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienetsAtbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienets

Piedzīvojumu velotrases projekts

Viļānu novada pašvaldība ir uzsākusi projekta “Piedzīvojumu velotrases ierīkošana aktīvā laukuma atpūtai “ALA” teritorijā” īstenošanu. Projekts ir saņēmis ELFLA finansējumu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” konkursā aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta ietvaros Viļānos Raiņa ielā blakus stadionam tiks ierīkota piedzīvojumu velotrase 196 m2 platībā ar dabai un videi draudzīgām konstrukcijām. Izmaiņas skars arī gājēju celiņu aktīvā laukuma atpūtai teritorijā “ALA”. Projektā ir paredzēta vecā nokalpojušā asfalta slāņa demontēšana un jauna seguma uzklāšana, kā arī apgaismojuma ierīkošana parka teritorijā. Būvprojekta autors ir uzņēmums SIA “We Build Parks”. Pašvaldība jau ir noslēgusi līgumu ar uzņēmumu SIA “Aļņi AS” par būvdarbu veikšanu. Līdz ko iestāsies labvēlīgāki klimatiskie apstākļi, uzņēmums pēc tehnoloģiskā pārtraukuma uzsāks infrastruktūras labiekārtošanas darbus.

Velotrases izmantošanai nebūs nepieciešamas īpašas sagatavošanās prasmes, jo tā būs piemērota dažāda vecuma un prasmju lietotājiem: gan bērniem, lai uzlabotu koordināciju, līdzsvaru un velobraukšanas prasmes, gan pusaudžiem aktīvā dzīves veida popularizēšanai. Savukārt profesionāļi velotrasi varēs izmantot treniņu un sacensību organizēšanai.

Mūsdienās, kad vairums ģimeņu dod priekšroku aktivitātēm svaigā gaisā un brīvā dabā, piedzīvojumu velotrase organiski iekļausies sportošanu veicinošā un sakārtotā pilsētvides infrastruktūrā. Atpūtas zonā “ALA” bērni šobrīd var aktīvi izmantot šķēršļu joslas, savukārt jaunieši savas fiziskās spējas attīsta pārkūra laukumā.

            Pašvaldība, īstenojot koncepciju par ģimenei draudzīgu, sakoptu vidi un attīstītu infrastruktūru, vēlas iedzīvotājiem piedāvāt pēc iespējas kvalitatīvāk un pilnvērtīgāk izmantot aktīvās atpūtas iespējas. Projekta aktivitātes noslēgsies 2021. gada septembrī. Projekta kopējais budžets ir 72 589.33 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 35 000 EUR, projekta publiskā finansējuma daļa veido 31 500 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja:
projekta vadītāja Karmena Kotāne

 

Iesaki citiem: