Jauns sociālais pakalpojums Dekšāru pagastā

Viļānu apvienības pārvalde 12.Septembris, 2019, 20:27 Projekti 2014-2020

Viļānu novada pašvaldība ir iesniegusi projekta “Sociālo pakalpojumu attīstība Viļānu novadā, ierīkojot dušas telpu un veļas mazgāšanas telpu Dekšāres pagasta pārvaldes telpās” pieteikumu biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā konkursa 7.kārtā un no Lauku atbalsta dienesta (LAD) saņēmusi pozitīvu lēmumu projekta realizēšanai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Pašvaldība projekta ietvaros pārbūvēs un labiekārtos telpas, kas atrodas Dekšāres pagasta administratīvajā ēkā. Lai iedzīvotāji bez maksas varētu saņemt pilnvērtīgu sociālo pakalpojumu - izmazgāt un izžāvēt veļu, izmantot dušu - sociālā pakalpojuma pilnvērtīgai nodrošināšanai, ir ieplānota dušas un veļas mazgāšanas telpu aprīkošana ar nepieciešamo santehniku un mēbelēm.

Viļānos veļas mazgāšanas pakalpojumus jau no 2013. gada veiksmīgi sniedz Sociālā atbalsta centrs “Cerība”. Vidēji mēnesī šo pakalpojumu izmanto 20 klienti, lielākoties pensionāri, invalīdi, daudzbērnu ģimenes, kā arī citas sociāli mazaizsargātas mērķu grupas. Saskaņā ar Viļānu novada Sociālā dienesta datiem uz 30.04.2019. trūcīgās personas statuss Dekšāres pagastā ir piešķirts 90, bet maznodrošinātās personas statuss 33 iedzīvotājiem. Tā kā daļai mājsaimniecību nav centrālās kanalizācijas pieslēguma, tad iedzīvotājiem ir apgrūtināta iespēja pieslēgt veļas mašīnu, vai ierīkot dušu. Projekts “Sociālo pakalpojumu attīstība Viļānu novadā, ierīkojot dušas telpu un veļas mazgāšanas telpu Dekšāres pagasta pārvaldes telpās” vērsts uz iedzīvotāju sadzīves apstākļu pilnveidošanu un higiēnas apstākļu uzlabošanu Dekšāres pagastā.

Projekta budžets – 20 086.39 EUR, ELFLA finansējums 18 000 EUR,  pašvaldības līdzfinansējums 2 086,39 EUR. Projekts tiks īstenots divus gadus un noslēgsies 2021. gada augustā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienets

Informāciju sagatavoja: Karmena Kotāne
Projektu vadītāja

Iesaki citiem: