Jauns sociālais pakalpojums Dekšāres pagastā

Viļānu apvienības pārvalde 31.Marts, 2020, 08:48 Projekti 2014-2020


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienets

Jauns sociālais pakalpojums Dekšāres pagastā

            Viļānu novada pašvaldība ir uzsākusi projekta “Sociālo pakalpojumu attīstība Viļānu novadā “Sociālo pakalpojumu attīstība Viļānu novadā, ierīkojot dušas telpu un veļas mazgāšanas telpu Dekšāres pagasta pārvaldes telpās” īstenošanu, kas tika atbalstīts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 7.kārtā Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Projekts ir vērsts uz iedzīvotāju sadzīves apstākļu uzlabošanu. Projekta ietvaros Dekšāres pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Nākotnes ielā 6 pirmajā stāvā tiks pārbūvētas un labiekārtotas telpas 23m2 platībā, lai, projektam noslēdzoties, sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas bez maksas varētu saņemt pilnvērtīgu sociālo pakalpojumu - izmazgāt un izžāvēt veļu, izmantot dušu.

            Šajā nedēļā uzņēmums SIA “Anlok” ir uzsācis telpu pārbūvi. Noslēgtā līguma ietvaros par kopējo summu 21 035.87 EUR ir ieplānota esošo logu un durvju nomaiņa, ārsienu siltināšana, starpsienu izbūve, sienu apdares darbi – izlīdzināšana, krāsošana, flīzēšana, jaunas grīdas ieklāšana, piekaramo griestu montāža, esošās apkures sistēmas nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzstādīšana, apgaismojuma izbūvēšana. Dušas un veļas mazgāšanas telpas pēc tam ir plānots aprīkot ar nepieciešamo santehniku un mēbelēm: tiks uzstādīts elektriskais ūdens sildītājs, iegādāta veļas mašīna ar žāvētāju, kā arī sociālā pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamais inventārs - skapīši, plauktiņi gan higiēnas lietu novietošanai, gan telpu uzkopšanas inventāra uzglabāšanai. Jaunais sociālais pakalpojums būs pieejams arī klientiem ar kustību traucējumiem.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja:
projekta vadītāja Karmena Kotāne

 

Iesaki citiem: