Jauniešiem ir iespēja piedalīties projektā „PROTI un DARI”

Viļānu apvienības pārvalde 21.Decembris, 2018, 14:03 Projekti 2014-2020

Viļānu novada pašvaldībā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu tiek  īstenots projekts „PROTI un DARI” (Nr. 8.3.3.0./15/I/001),  kas 15-29 gadus veciem jauniešiem palīdz apgūt jaunas prasmes vai attīstīt jau esošās prasmes un veicina viņu iesaisti izglītībā.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neiegūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. No projekta uzsākšanas brīža Viļānu novadā (2016. gada 1. augustā) tika sniegts atbalsts jau 105 jauniešiem. Visu atbalsta pasākumu galvenais uzdevums ir veiksmīgi integrēt mērķa grupas jauniešus darba tirgū vai izglītības sistēmā un sniegt palīdzību viņu mērķu īstenošanā. Tie, iespējams, dažreiz var šķist pārdroši, tomēr ar pareizo nostāju un palīdzīgu roku ir sasniedzami.

Jauniešiem tiek sniegts emocionāls un morāls atbalsts, kā arī atbilstoši jauniešu vēlmēm un vajadzībām tiek nodrošināti pasākumu jaunu prasmu apgūšanai un jau esošo prasmju attīstīšanai, piemēram, autovadītāja apliecības iegūšanai, manikīra speciālista prasmju apguvei, floristu, masāžas u.c. kursu, kas jauniešiem šķiet interesanti, apmeklējumam. Katros kursos jaunieši apgūst kaut ko jaunu un interesantu. Šogad, piemēram, floristikas kursos tika veidoti līgavu pušķi un citi kāzu dekori, kas mūsdienās ir pieprasīti vietējā tirgū.

Projekta „PROTI un DARI” mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai juniešu centru darbībā.

Piedalies arī Tu projektā „PROTI un DARI” un apgūsti jaunas prasmes! Ja esi vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), nemācies, nestrādā, neapgūsti arodu un neesi reģistrēts NVA kā bezdarbnieks, piesakies dalībai projektā, rakstot uz izglitiba@vilani.lv vai zvanot pa tālr. 64605833!

2018-12-21

Iesaki citiem: