Ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi

Viļānu apvienības pārvalde 21.Oktobris, 2020, 12:26 Projekti 2014-2020

Ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi

Viļānu novada pašvaldība šī gada aprīlī uzsāka īstenot projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldībā” (Nr. 9.3.1.1/18/I/030). Tās mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldībā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm. Plānots, ka deinstitucionalizācijas (DI) infrastruktūras izbūve varētu noslēgties 2022. gada nogalē.

            Pašlaik notiek ēkas projektēšanas darbs. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “Campaign” par būvprojekta izstrādi. Projekts ir neatsverams ieguldījums un atbalsts pašvaldībai ceļā uz iekļaujošiem, sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Projekta ietvaros tiks pārbūvēta bijusī Rēzeknes tehnikuma dienesta viesnīca (Mehanizatoru iela 24A, Viļāni, Viļānu nov.), pielāgojot to pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Ēkā tiks ierīkoti grupu dzīvokļi ar 16 vietām, dienas aprūpes centrs ar 13 klientu vietām, specializētās darbnīcas (šūšanas, ādas izstrādājumu izgatavošanas, galdniecības) ar 10 vietām, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs ar 17 klientu vietām, tai skaitā nodrošināta vides pieejamība. Pēc DI pakalpojumu ieviešanas ēka būs pilnībā noslogota. Ēkas 1. stāvā pašvaldība plāno ierīkot koprades telpas biedrību un sociālo uzņēmēju vajadzībām, kā arī pārcelt Sociālo dienestu un Sociālā atbalsta centru “Cerība”. Ēkas 4.stāvā tiks ierīkoti sociālie dzīvokļi. Projektā ir paredzēta lifta izbūve un atsevišķas ieejas katrai DI mērķa grupai.

            Deinstitucionalizācija notiek visā Latvijā, kur institucionālās aprūpes centri tiek aizstāti ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem un ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem. Viļānu novada pašvaldības projekta kopējās izmaksas aktuāli veido 1 724,688.24 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 1 559,458.22 EUR, t.sk. ERAF finansējums 479,705.15 EUR, valsts budžeta dotācija 25,396.16 EUR, pašvaldības finansējums 1  054,356.91 EUR, projekta neattiecināmās izmaksas 165,230.02 EUR.    

Plašāk par projektu: 
www.cilveksnevisdiagnoze.lv

https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/apraksts/#.XucoK0UzaUk

Informāciju sagatavoja
Projektu vadītāja Karmena Kotāne

Iesaki citiem: