Energoefektivitātes paaugstināšana Viļānu pilsētas PII

Viļānu apvienības pārvalde 3.Jūlijs, 2017, 20:59 Projekti 2014-2020

Viļānu pilsētas izglītības iestādē ir uzsākta projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/014 “Sekmēt energo - efektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” īstenošana.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu par 256508kWh/gadā, veicot ieguldījumus Viļānu pilsētas PII ēkā (Raiņa ielā 33B) atbilstoši Viļānu novada Attīstības programmas prioritātēm, panākt energoefektivitātes paaugstināšanu un samazināt Viļānu novada pašvaldības siltumapgādes izdevumus.

Ēku siltināšana ir  ne  tikai  viens  no  efektīvākajiem  veidiem,  kā  samazināt izdevumus par apkuri un dzesēšanu, bet arī samazināt CO2  emisiju atmosfērā un negatīvo ietekmi uz vidi. Fosilā kurināmā izmantošana veicina CO2 pāreju no litosfēras un biosfēras atmosfērā daudz ātrāk, nekā tas notiktu dabiskā ceļā, tāpēc ir svarīgi pēc iespējas samazināt malkas apkures patēriņu. Tajā pašā laikā CO2 atgriešana no atmosfēras dabiskā ceļā norisinās daudz lēnāk, nekā cilvēka saimnieciskā darbība to papildina, tādēļ CO2 daudzums atmosfērā palielinās. Ja  gaisā  ir  liels  CO2  daudzums, tad  siltums,  kas  paceļas  no  zemes,  tiek  aizturēts  atmosfērā,  tāpēc  palielinās  siltumnīcas efekts un globālā sasilšana.

Iepirkumu procedūras rezultātā līgums par būvdarbu veikšanu tika noslēgts ar būvuzņēmēju SIA “Latgalija” (EUR 516 681,86 bez PVN), par būvuzraudzības veikšanu ar SIA “RS Property”, par autoruzraudzības veikšanu ar SIA “Proenergo”.

Plānotie darbi: fasādes sienu un cokola sienu siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa un siltumapgādes sistēmas iekšējo tīklu cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana. Būvdarbus ir paredzēts veikt līdz septembrim.

 Projekta kopējās izmaksas ir 631 855,47 EUR, no tām Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums projekta īstenošanai ir 322 300,00 EUR.

 

Plānošanas inženiere

Līga Strode

Iesaki citiem: