Deinstitucionalizācijas projekts

Viļānu apvienības pārvalde 12.Marts, 2021, 09:59 Projekti 2014-2020

Deinstitucionalizācijas projekts

Viļānu novada pašvaldība īsteno projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldībā” (Nr. 9.3.1.1/18/I/030), kas orientēts uz ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu likumiskajiem pārstāvjiem.

Šī gada 11. martā Deinstitucionalizācijas (DI) projekta darba grupa piedalījās tiešsaistes seminārā Zoom platformā, ko rīkoja Latgales plānošanas reģions (LPR). Semināra laikā tika skatīti jautājumi saistībā ar Latgales reģiona deinstitucionalizācijas plāna ieviešanas progresu un tā aktualitātēm.  

Deinstitucionalizācija notiek visā Latvijā, kur institucionālās aprūpes centri tiek aizstāti ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem un ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem. Viļānu novada pašvaldības projekta kopējās izmaksas veido 1 724,688.24 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 1 559,458.22 EUR, t.sk. ERAF finansējums 479,705.15 EUR, valsts budžeta dotācija 25,396.16 EUR, pašvaldības finansējums 1  054,356.91 EUR, projekta neattiecināmās izmaksas 165,230.02 EUR. Aktuāli norit ēkas projektēšanas darbi. Projekta ietvaros plānots pārbūvēt četrstāvu ēku Mehanizatoru ielā 24A (Viļāni, Viļānu nov.). Ēkā tiks ierīkoti grupu dzīvokļi ar 16 vietām, dienas aprūpes centrs ar 13 klientu vietām, specializētās darbnīcas (šūšanas, ādas izstrādājumu izgatavošanas, galdniecības) ar 10 vietām, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs ar 17 klientu vietām, tai skaitā nodrošināta vides pieejamība. Pēc DI pakalpojumu ieviešanas ēka būs pilnībā noslogota. Plānots, ka sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidošana Viļānu novadā noslēgties 2022. gada nogalē.

Plašāk par projektu: 
www.cilveksnevisdiagnoze.lv

https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/apraksts/#.XucoK0UzaUk

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja
Karmena Kotāne

Iesaki citiem: