VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA SAŅEM KVALITĀTES ZĪMI

Viļānu novada pašvaldība 3.Augusts, 2020, 09:52 Jaunumi

Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros Viļānu novada pašvaldība ir ieguvusi Kvalitātes zīmi Nr. 2020-1-LV02-ESC52-002959.

Kvalitātes zīme nosaka, ka organizācija spēj kvalitatīvi nodrošināt projekta nosacījumus saskaņā ar ESK Hartu.

Kvalitātes zīme ir spēkā līdz 2020. gada 31.decembrim un šajā laikā iestāde ir tiesīga īstenot trīs akreditētās programmās:

- Brīvprātīgā darba projektu īstenošana (uzņemšanai);

- Brīvprātīgā darba īstenošana (atbalstam);

                                                              - Darbu projektu īstenošana.

Īstenojot projektus, organizācijas praksē var ieviest tādu ES vērtību kā solidaritāte (savstarpējs atbalsts, interešu/uzskatu/mērķu kopība, vienprātība) un sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā visā ES – risināt sabiedrības problēmas, sniegt palīdzību neaizsargātajiem, veidot iekļaujošu sabiedrību.

Šāda veida projekti dod iespēju jauniešiem mācīties, attīstīties, gūt nenovērtējamu pieredzi un apgūt vērtīgas prasmes, kas paver iespējas nākotnē.

Svarīgi ir piebilst, ka ne tikai Viļānu novada pašvaldība, bet arī citi Viļānu novada uzņēmumi, kā LPKS “Viļāni”, SIA “Lapiņas ĒMEI” un SIA “Silgali-I”, ar pašvaldības atbalstu ir ieguvuši Kvalitātes zīmi, kā rezultātā jau veiksmīgi realizē šo programmu un ir guvuši atzinību. Kā arī ir liels prieks par to, ka šis pulks turpina augt un pēc Kvalitātes zīmes iegūšanas ar 1.augustu vēl 4 citi novada uzņēmumi īsteno darba projektus, kur tiek nodarbināti jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem (SIA “SRG”, SIA “ASNIŅI II”, SIA “AZALIJA VF”, SIA “EE ACS”).

Iesaki citiem: