Turpmāk KIB datu bāzē arī SIA“VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” parādnieki

Viļānu apvienības pārvalde 11.Maijs, 2022, 13:41 Jaunumi

Turpmāk KIB datu bāzē a SIA“VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” parādnieki

Kredītinformācijas Biroja (KIB) noslēgtais sadarbības līgums, par datu apmaiņu, ar SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” paredz, ka turpmāk SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”  dalīsies ar savu klientu datiem, par fizisko un juridisko personu laikā nenomaksātajiem rēķiniem, aktualizējot privātpersonu un uzņēmumu kredītvēsturi, kas ir pieejama KIB vienotajā datu bāzē.

Kredītinformācijas apmaiņas galvenais uzdevums ir uzlabot klientu maksāšanas disciplīnu un palīdzēt dažādu nozaru uzņēmumiem izvērtēt klientu maksātspējas riskus.

Tas nozīmē, ka turpmāk citi preču un pakalpojumu sniedzēji, kas ir Kredītbiroja sistēmas dalībnieki, varēs saņemt informāciju par fiziskām un juridiskām personām, kurām ir parāds par īri, apsaimniekošanu vai SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” sniegtajiem pakalpojumiem, un izvērtēt, vai attiecīgajai personai, piemēram, izsniegt kredītu vai preci līzingā.

Datu apmaiņas mērķis ir veicināt SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” negodprātīgo klientu parādsaistību izpildi. Nedrīkstētu būt tāda situācija, ka dzīvokļa īpašnieks nenorēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, kas kopumā ietekmē arī visus mājas iedzīvotājus – netiek pilnvērtīgi un savlaicīgi veidoti uzkrājumi remontdarbu veikšanai un tml., tai pat laikā parādniekam ir iespēja iegādāties dārgu televizoru, jaunu viedtālruni vai pat automašīnu, izmantojot nomaksas iespēju.

Turpmāk, pēc līguma noslēgšanas, SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” periodiski nodos informāciju Kredītbirojam par tiem uzņēmuma klientiem, kuru parādsaistības izveidojušās divu un vairāk mēnešu periodā. Savukārt informācija par tiem klientiem, kuriem ir noslēgta un spēkā esoša vienošanās par parāda atmaksu un atmaksas grafiks, Kredītbirojam netiks nodota.

Sadarbība ar Kredītbiroju tiks veikta  Kredītinformācijas biroju likuma noteiktajā kārtībā.

Jānorāda, ka SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” saviem klientiem piedāvā iespēju noslēgt vienošanos par parāda atmaksu un atmaksas grafiku

Lai uzzinātu informāciju par parāda atmaksas iespējām, lūdzam vērsties SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”  (personīgi Liepu ielā 2C, Viļānos, vai zvanot pa kontakttālruni: 26135252).

Ar cieņu SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”

 

Iesaki citiem: