Skolotāju diena!

Viļānu novada pašvaldība 2.Oktobris, 2020, 08:41 Jaunumi

Skolotāja sūtība ir iedvesmot, radīt situācijas, kurās skolēns ne vien apgūst zinības, mācās pilnveidot dažādas prasmes, bet mācās arī attiecības – ar sevi, pasauli, līdzcilvēkiem. (E.Strazdiņa)

Sirsnīgi sveicam pedagogus Skolotāju dienā!

Lai netrūkst izturības, spēka un radošuma dzirksts ikdienas darbā!

Viļānu novada domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova

Iesaki citiem: