Paziņojums par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu un rezervistu pieteikšanu

Viļānu novada pašvaldība 16.Aprīlis, 2021, 13:56 Jaunumi

Atbilstoši Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas 2021. gada 15. aprīļa lēmumam Nr.2no 2021. gada 15. aprīļa līdz 23. aprīlim noteikta vēlēšanu iecirkņa Nr.737 komisiju locekļu kandidātu pieteikšana 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām.

Rēzeknes novada pagasts Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums un adrese Iecirkņa komisijas locekļu skaits
Griškānu pagasts 737 Griškānu pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads  6

Atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas 2021. gada 15. aprīļa lēmumam Nr.2, no 2021. gada 15. aprīļa līdz 23. aprīlim noteikta arī vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu rezervistu pieteikšana 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanām.

Pilsēta/pagasts Iecirkņa numurs Iecirkņa adrese Iecirkņa komisijas locekļu skaits
Audriņu pagasts 730 Audriņu kultūras nams, Piemiņas iela 9A, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads 3
Bērzgales pagasts 731 Bērzgales kultūras nams, Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads 3
Čornajas pagasts 732 Čornajas tautas nams, Miera iela 1, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads 2
Dekšāres pagasts 733 Dekšāres pagasta pārvalde, Nākotnes iela 6, Dekšāres, Dekšāres pagasts, Viļānu novads 1
Dricānu pagasts 734 Dricānu kultūras nams, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads 3
Feimaņu pagasts 735 Feimaņu kultūras nams, „Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads 3
Gaigalavas pagasts 736 Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads 1
Griškānu pagasts 737 Griškānu pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads 3
Ilzeskalna pagasts 738 Ilzeskalna tautas nams, Jaunatnes iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads 2
Kantinieku pagasts 739 Kantinieku pagasta pārvalde, „Administratīvais centrs”, Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads 2
Kaunatas pagasts 740 Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads 3
Lendžu pagasts 741 Lendžu kultūras nams, Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads 0
Lūznavas pagasts 742 Lūznavas pagasta pārvalde, Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads 3
Maltas pagasts 743 Maltas kultūras nams, 1.Maija iela 80, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads 3
Mākoņkalna pagasts 744 Brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops”, Mākoņkalna ielā 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads 3
Murmastienes pagasts 671 Murmastienes kultūras centrs, Jaunatnes iela 14, Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads 3
Nagļu pagasts 745 Nagļu tautas nams, „Tautas Nams”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads 1
Nautrēnu pagasts 746 Nautrēnu pagasta sporta halle - tautas nams, „Halle”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads 3
Ozolaines pagasts 747 Ozolaines pagasta tautas nams, „Bekši 7”, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads 3
Ozolmuižas pagasts 748 Ozolmuižas kultūras nams, „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads 3
Pušas pagasts 749 Pušas pagasta pārvalde, Parka iela 1, Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads 3
Rikavas pagasts 750 Rikavas kultūras nams, Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads 3
Sakstagala pagasts 751 Sakstagala pagasta pārvaldes administratīvā ēka, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads 2
Silmalas pagasts 752 Silmalas kultūras nams, Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads 2
Silmalas pagasts 753 Kruku kultūras nams, Miera iela 9, Kruki, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads 3
Silmalas pagasts 754 Ružinas bibliotēka, Lakstīgalu iela 7, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads 3
Sokolku pagasts 755 Sokolku pagasta klubs un bibliotēka, “Bibliotēka", Strupļi, Sokolku pagasts, Viļānu novads 3
Stoļerovas pagasts 756 Stoļerovas pagasta saieta nams, Skolas iela 2A, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads 3
Strūžānu pagasts 757 Jaunstružānu pamatskola, Miera iela 12, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads 3
Varakļānu pagasts 676 Stirnienes tautas nams, “Stirnienes muiža 2”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads 3
Varakļānu pilsēta 657 Varakļānu kultūras nams, 1. Maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu novads 2
Vērēmu pagasts 758 Vērēmu tautas nams, Jāņa Zvīdra iela 4, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads 2
Viļānu pagasts 759 Atpūtas un informācijas centrs “Kamenīte”, Kalna iela 11, Jaunviļāni, Viļānu pagasts, Viļānu novads 3
Viļānu pagasts 760 Viļānu pagasta bērnudārzs, Jaunatnes iela 1, Radopole, Viļānu pagasts, Viļānu novads 3
Viļānu pilsēta 729 Viļānu kultūras nams, Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu novads 3

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu un rezervistu pieteikšanā jāievēro Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 6.panta un Centrālās vēlēšanu komisijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisijas izveidošanas instrukcijas (turpmāk tekstā – Instrukcijas), kas apstiprināta ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2013.gada 25.janvāra lēmumu Nr.4, 6.punkta prasības.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  • kurš prot latviešu valodu;
  • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  • kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
  • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis, izņemot Instrukcijas punkta pirmajā un otrajā apakšpunktā minētās reizēs.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  • reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  • ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
  • attiecīgās pašvaldību vēlēšanu komisijas loceklim.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. 

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa rezervista (kandidāta) pieteikuma veidlapa pieejama Rēzeknes novada, Viļānu novada un Varakļānu novada pašvaldību administrācijās un pagastu pārvaldēs, Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā: www.rezeknesnovads.lv, Viļānu novada pašvaldības mājaslapā: www.vilanunovads.lv un Varakļānu novada pašvaldības mājaslapā: www.varaklani.lv, kā arī CVK mājaslapā www.cvk.lv, CVK mājas lapā: www.cvk.lv, sadaļā “2021.gada 5.jūnija vēlēšanas” - Normatīvie akti. 

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa rezervista (kandidāta) pieteikums jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisijai pēc adreses: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 19. vai 36.kabinetā, vai jāatsūta pa pastu pēc adreses: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne. Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski, ievērojot dokumentu juridiskā spēka un dokumentu noformēšanas prasības, nosūtot uz komisijas e-pastu: velesanas@rezeknesnovads.lv

Neskaidrību gadījumā zvanīt Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai I.Turkai – tālr.64607200 vai 26498011, Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas sekretāram J.Zvīdriņam – tālr.64607188 vai 29436371.

Iesaki citiem: