NVA informācija darba devējiem

Viļānu apvienības pārvalde 22.Janvāris, 2020, 11:53 Jaunumi

NVA aicina darba devējus izmatot iespēju piesaistīt uzņēmumam nepieciešamos darbiniekus, nodarbinot personas ar invaliditāti

13,6% no visiem Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētajiem bezdarbniekiem ir bezdarbnieki ar invaliditāti. Tā ir nozīmīga darbaspēka rezerve, lielai daļai šo cilvēku ir darba tirgū pieprasītas zināšanas un prasmes. 

Ja darba devējs vakancei atbilstošu kandidatūru atrod starp bezdarbniekiem, kuriem ir invaliditāte, darba attiecību sākumposmā NVA piedāvā atbalstu:

  • dotāciju personas ar invaliditāti darbavietas aprīkošanai. Dotācija tiek piešķirta atbilstoši darba devēja iesniegtajai darbavietas pielāgošanas tāmei saskaņā ar ergoterapeita atzinumu, finansējuma apmērs - līdz 711 eiro vienas darbavietas aprīkošanai. Darbavietu novērtē NVA izvēlēts ergoterapeits, kurš sniedz rakstisku atzinumu par darbavietas atbilstību bezdarbnieka ar invaliditāti nodarbināšanai un darbavietas pielāgošanai nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem.
  • Ikmēneša dotāciju personas ar invaliditāti darba vadītājam. Dotācijas apmērs - 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli personas ar invaliditāti nostrādātajām dienām mēnesī. Atbalstu nodrošina pirmā vai pirmo divu darba tiesisko attiecību mēnešu laikā.

Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, darba devējam jānoslēdz darba līgums ar izraudzīto kandidātu uz nenoteiktu laiku un līdz 3.februārim jāiesniedz pieteikums tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā ir izveidota darbavieta personai ar invaliditāti. Pieteikums NVA jāiesniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar bezdarbnieku, kuram ir invaliditāte. Detalizētāka informācija un pieteikuma veidlapa atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Darba devējiem”.

Vienlaikus ar darba devēju atbalstam var pieteikties arī nodarbinātā persona ar invaliditāti, ja darba tiesisko attiecību sākumposmā nepieciešams surdotulka pakalpojums (personām ar dzirdes invaliditāti) vai atbalsta personas pakalpojums (personām ar garīga rakstura traucējumiem), vai ergoterapeita pakalpojums darbavietas novērtēšanai. Detalizētāka informācija pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Klientiem”.

Atbalsts tiek nodrošināts aktīvā nodarbinātības pasākuma ““Pasākumi noteiktām personu grupām” bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku” ietvaros. Pasākums tiek finansēts no valsts speciālā budžeta līdzekļiem.

Iesaki citiem: