Algotie pagaidu sabiedriskie darbi

Viļānu novada pašvaldība 11.Septembris, 2020, 13:05 Jaunumi

Ar 2012.gada janvāri Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāka aktīvās nodarbinātības pasākums valstī „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" (APSD), kas ir aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot sociāla labuma darbus. Algotos pagaidu darbus īsteno pašvaldībās, biedrībās vai nodibinājumos bez nolūka gūt peļņu.

Pašvaldību APSD var piedalīties bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu, ilgstoši ir bez darba un vēlas iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

Par APSD īstenošanu NVA un pašvaldība slēdz līgumu, nosakot pasākuma īstenošanas kārtību, pušu tiesības un pienākumus, norēķinu, līguma izpildes un pārskatu sniegšanas kārtību.

Viļānu novada pašvaldība īsteno šo nodarbinātības pasākumu kopš 2012.gada. Pašlaik pašvaldībā tiek nodarbināti 62 bezdarbnieki, bet no 14.septembra darbu uzsāks vēl 31 persona, jo tiek nodrošinātas vēl papildus darba vietas. Kopā septembrī tiks nodrošinātas 93 darba vietas.

Bezdarbnieks tiek nodarbināts 6 mēnešus, un pasākumā bezdarbnieks var iesaistīties arī atkārtoti. Par darbu veikšanu bezdarbnieks ik mēnesi saņem atlīdzību 200,00 euro apmērā, un tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai.

APSD norises vietas Viļānu pašvaldībā:

 • Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" – 1 darba vieta
 • Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienests – 1 darba vieta
 • Viļānu novada pašvaldības Administrācija – 2 darba vietas
 • Viļānu kultūras nams – 1 darba vieta
 • Dabas draugu radošās pētniecības centrs "Dadzis" – 1 darba vieta
 • Sokolku pagasta pārvalde – 14 darba vietas
 • Dekšāres pagasta pārvalde – 7 darba vietas
 • Viļānu vidusskola – 2 darba vietas
 • Viļānu novada pašvaldība, Labiekārtošana – 21 darba vieta
 • Viļānu novada pašvaldība, Saimnieciskie darbi – 23 darba vietas
 • Viļānu novada pašvaldība/ labiekārtošanas darbi Viļānu pagasta Radapolē – 5 darba vietas
 • Viļānu novada pašvaldība/ labiekārtošanas darbi Viļānu pagasta Jaunviļānos – 5 darba vietas
 • Viļānu novada pašvaldība, Labiekārtošana, kapsētas – 2 darba vietas
 • Biedrība "Mariāņu palīgu apvienība" – 4 darba vietas
 • Bērnu invalīdu biedrība "Saulstariņi" – 2 darba vietas
 • Viļānu novada pašvaldības Sporta skola – 2 darba vietas
Iesaki citiem: