Zemes vienību nomas tiesību izsoles

Viļānu apvienības pārvalde 2.Marts, 2020, 16:12 Izsoles un pārdošana

Viļānu novada pašvaldība nodod nomā pašvaldībai piekritīgās neapbūvētas zemes vienības vai to daļas:

N.P.K.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības platība (ha)

Zemes vienības atrašanās vieta

Izsolē noteiktā sākuma nomas maksa gadā

 

Izsoles norises laiks

1.

78980090664

0,45

Viļānu pagasts

7,00%

14.00

2.

78980100122

1,00

Viļānu pagasts

4,00%

14.10

3.

78980100539

1,00

Viļānu pagasts

4,00%

14.20

4.

78980090653

3,20

Viļānu pagasts

2,00%

14.30

5.

78980030458

0,4333

Viļānu pagasts

9,00%

14.40

6.

78980040130

2,90

Viļānu pagasts

1,50%

14.50

7.

78980050257

0,8537

Viļānu pagasts

5,00%

15.00

Nomas tiesību izsoles solis – 0,5% (pus procents) no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes vienības kadastrālās vērtības attiecīgajā gadā.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni-64662424.

Izsoles dalībniekus reģistrē Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 1.6.kabinetā, darba dienās, darba laikā, no sludinājuma publiskošanas brīža Viļānu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2020.gada 6.aprīļa pulksten 10.00.

Izsoles vieta un datums – Viļānu novada pašvaldības administratīvā ēka pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 2020. gada 6.aprīlī saskaņā ar tabulā norādīt laiku.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT un Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 1.6.kabinetā, darba dienās, darba laikā.

 

Iesaki citiem: