Zemes vienību nomas tiesību izsoles Viļānu novadā

Viļānu apvienības pārvalde 27.Janvāris, 2020, 10:28 Izsoles un pārdošana

Viļānu novada pašvaldība nodod nomā pašvaldībai piekritīgās neapbūvētas zemes vienības vai to daļas:

N.P.K.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības daļas platība (ha)

Zemes vienības atrašanās vieta

Izsolē noteiktā sākuma nomas maksa gadā

Izsoles norises laiks

1.

78980030189

0,80

Viļānu pagasts

5,00%

14.00

2.

78980100043

1,70

Viļānu pagasts

2,50%

14.10

3.

78900020130

3,00

Sokolku pagasts

1,50%

14.20

4.

78900040243

1,40

Sokolku pagasts

3,00%

14.30

5.

78480060107

3,60

Dekšāres pagasts

1,50%

14.40

Nomas tiesību izsoles solis – 0,5% (pus procents) no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes vienības kadastrālās vērtības attiecīgajā gadā.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni 64662424.

Izsoles dalībniekus reģistrē Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 1.6.kabinetā, darba dienās, darba laikā, no sludinājuma publiskošanas brīža Viļānu novada pašvaldības mājaslapā līdz 2020.gada 28.februārim, plkst. 10.00.

Izsoles vieta un datums – Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēka pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 2020. gada 2.martā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT un Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 1.6.kabinetā, darba dienās, darba laikā.

Iesaki citiem: