Paziņojums par zemes vienību izsoles rezultātiem

Viļānu apvienības pārvalde 29.Novembris, 2019, 16:28 Izsoles un pārdošana

Paziņojums par zemes vienību izsoles rezultātiem

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2019.gada 21.novembra sēdes lēmumu ”Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 14.§), noslēgti sekojoši zemes nomas līgumi un nomā nodotas pašvaldības tiesiskā valdījumā un īpašumā esošās zemes vienības, par kurām tika rīkotas nomas tiesību izsoles:

 

Līguma noslēgšanas datums

Līguma numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības platība (ha)

Līguma darbības laiks

27.11.2019.

V-2019/40

78980090321

1,40

No 01.09.2020. līdz 01.09.2025.

27.11.2019.

DP-2019/12

78480060123

0,1770

No 27.11.2019. līdz 27.11.2024.

27.11.2019.

DP-2019/11

78480070079

0,95

No 27.11.2019. līdz 27.11.2024.

Iesaki citiem: