Iznomā zemi Dekšāres pagastā, mazdārziņa ierīkošanai

Viļānu apvienības pārvalde 26.Februāris, 2020, 16:45 Izsoles un pārdošana

Viļānu novada pašvaldība iznomā neapbūvētas, Viļānu novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības -  mazdārziņa – ģimenes (sakņu) dārza ierīkošanai:

Nr.p.k.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības daļas platība (ha)

Zemes vienības atrašanās vieta

1.

78480030315

0,50

Dekšāres pagasts

2.

78480030311

0,05

3.

78480030184

0,20

Zemes vienības minimālā nomas maksa 28,00 EUR gadā (bez PVN).

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni-64662424.

Zemes vienību nomai var pieteikties līdz 06.03.2020.

Iesaki citiem: