Iznomā zemi Viļānu pagastā, mazdārziņa ierīkošanai

Viļānu novada pašvaldība 18.Decembris, 2020, 15:41 Izsoles un pārdošana

Viļānu novada pašvaldība iznomā neapbūvētu, Viļānu novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980090618 daļu 0,30 ha platībā, Viļānu muižā, Viļānu pagastā, Viļānu novadā - mazdārziņa – ģimenes (sakņu) dārza ierīkošanai.

Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Zemes vienības minimālā nomas maksa 28,00 EUR gadā bez PVN.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni-64662424.

Zemes vienību nomai var pieteikties līdz 08.01.2020.

Iesaki citiem: