Paziņojums par zemes vienību izsoles rezultātiem

Viļānu novada pašvaldība 5.Augusts, 2020, 13:00 Izsoles un pārdošana

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2020.gada 25.jūnija sēdes lēmumu ”Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 1.§), noslēgti sekojoši zemes nomas līgumi un nomā nodotas pašvaldības tiesiskā valdījumā esošās zemes vienības vai to daļas, par kurām tika rīkotas nomas tiesību izsoles:

Līguma noslēgšanas datums

Līguma numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības platība (ha)

Līguma darbības laiks

22.07.2020.

VP-2020/15

78170040312

0,0015

No 22.07.2020. līdz 22.07.2025.

 

Iesaki citiem: