Ēkas nojaukšanas būvprojekta izstrāde un ēkas nojaukšana Raiņa ielā 14B, Viļānos