Ceļu un tiltu remontdarbi Viļānu novada administratīvajā teritorijā neparedzamu ārkārtas apstākļu (plūdu) novēršanai