Būvprojekta izstrāde Viļānu vidusskolas stadiona pārbūvei